נוטריון

נוטריון הוא עורך דין המוסמך, בהתאם לחוק, לאמת, לאשר, להעיד ולערוך מסמכים משפטיים. 

חתימתו של הנוטריון, במקרים המוסדרים בחוק, נחשבת בעיני בית המשפט כאישור למקוריותו של המסמך, לזהותו של החותם עליו או לעובדה כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם.
מסמכי הנוטריון מיועדים לשמש כראיה בבתי משפט או בפני רשויות אחרות, וזאת הן בארץ והן מחוץ לה.

על פי סעיף 7 לחוק הנוטריונים מוסמך הנוטריון לבצע את הפעולות הבאות:

 1. לאמת חתימה על מסמך . לדוגמה :
  • אימות חתימה נוטריון לייפוי כוח בנק למשכנתאות.
  • אימות חתימה נוטריון לייפוי כוח כללי או ספציפי.
  • אימות חתימה לייפוי כוח נוטריון לפעולות של עורך דין במקרקעין.
 2. לאשר שהחתום במסמך, על שם זולתו, היה מוסמך לכך.
 3. לאשר נכונות העתק של מסמך.
 4. לאשר נכונות תרגום של מסמך.
 5. לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת.
 6. לאשר שאדם פלוני חי.
 7. לאשר נכונותה של רשימת מצאי.
 8. לערוך העדה של מסמך סחיר.
 9. לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר.
 10. להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר.
 11. לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנחתם לפני הנישואין.

יש לציין שלפי חוק הירושה, יכול נוטריון לאשר עשיית צוואה, ולכן מוסמך נוטריון לרשום "צוואה בפני רשות" כשם שמוסמך לכך שופט.

במשרדנו , מוסמך עורך הדין טל קולסקי לתפקיד הנוטריון ועל כן משרדנו מעניק את כל מכלול הפעולות והשירותים הנכללים תחת כנפיו של הנוטריון , המפורטים לעיל.

 

המידע המובא באתר זה הינו כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי וגם \ או תחליף להתייעצות משפטית מקצועית וגם \ או אינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם.
מומלץ וחשוב לקבל ייעוץ משפטי אישי אינדיבידואלי טרם נקיטת צעדים וגם \ או הליכים ולצורך כך הינכם מוזמנים ליצור קשר עם משרד עו"ד טל קולסקי.
כל המסתמך על האמור באתר זה בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.