צוואות וירושות

ירושה היא על פי חוק הירושה העברת רכושו של הנפטר ליורש על פי דין.

במידה והמנוח הותיר אחריו צוואה, הירושה היא "ירושה על פי צוואה" והיורשים הם האנשים, הגופים והישויות המשפטיות המופיעים בצוואה. חלוקת העיזבון במקרה זה מתבצעת על פי החלוקה בצוואה.

צוואה הינה מסמך משפטי בו מפרט האדם, מרצונו החופשי, את אופן חלוקת עזבונו לאחר פטירתו ובכך למעשה, הינו פוטר את שאיריו ויקיריו ממחלוקות וסכסוכים העלולים לפרוץ באם לא יערוך צוואה.

על מנת לחלק את עזבונו של המנוח בדרך של ירושה על פי צוואה יש להגישה בקשה של צו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה או לבית הדין הרבני.
צו קיום צוואה הינו צו המקנה לצוואה תוקף משפטי מחייב לאחר פטירתו של המצווה. צו קיום צוואה הוא הצהרה למעשה כי צוואת המנוח היא בת תוקף, כוחה של צו קיום צוואה יפה כלפי כל העולם, והוא אינו מתיישן שכן דינו כדין פסק דין.
משמעות הדבר היא כי לא מספיק שהמנוח השאיר אחריו צוואה בכדי שיורשיו יוכלו לפעול על פיה, אלא יש צורך בהגשת בקשה מתאימה לרשם לענייני ירושה או לבית הדין הרבני בכדי שהוא יהיה זה שייתן לצוואה את תוקפה המחייב.


כאשר המנוח לא הותיר אחריו צוואה או כאשר צוואה נפסלת או אינה מקבלת צו קיום צוואה , מתחלקת הירושה על פי הקבוע בחוק הירושה. כלומר הירושה היא "ירושה על פי דין",והיורשים הם קרוביו של הנפטר, על פי מפתח קבוע בחוק, או המדינה, באמצעות האפוטרופוס הכללי, אם לנפטר לא היו קרובים הזכאים לרשת אותו על פי החוק.

על-מנת לחלק את עזבונו של המנוח בדרך של ירושה על-פי דין, יש להגיש בקשה לצו ירושה ללשכת הרשם לענייני ירושה במשרד המשפטים או לבית הדין הרבני.
צו ירושה הוא צו משפטי מטעם הרשם לענייני ירושה או מטעם בית הדין הרבני, המסדיר את חלוקת העיזבון של נפטר, אשר לא ערך צוואה.
צו ירושה, אשר נותן הרשם לענייני ירושה מקנה תוקף משפטי מחייב לירושה, כאמור, לאחר פטירתו של המצווה.
כוחו של צו הירושה יפה כלפי כל העולם, כל עוד לא בוטל, או שונה, כדין. על צו ירושה אין התיישנות.

משרדנו מעניק שירות איכותי ומגוון בתחום הצוואות והירושות :
מחד גיסא, עריכתם וניסוחם של צוואות באופן איכותי ומדויק , בדגש רב והקפדה על חוקי הצוואות.
מאידך גיסא משרדנו עוסק הו בהוצאה לפועל של ירושות על פי צוואות כלומר קיום הצוואה לאחר פטירתו של המצווה, צו קיום צוואה, לרבות טיפול בהתנגדויות לצוואה וסכסוכי צוואה, והן של ירושות על פי דין, כלומר ניסוחו של צו ירושה על מנת להוציא לפועל העברת ירושה במידה והמנוח לא הותיר אחריו צוואה.

המידע המובא באתר זה הינו כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי וגם \ או תחליף להתייעצות משפטית מקצועית וגם \ או אינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם.
מומלץ וחשוב לקבל ייעוץ משפטי אישי אינדיבידואלי טרם נקיטת צעדים וגם \ או הליכים ולצורך כך הינכם מוזמנים ליצור קשר עם משרד עו"ד טל קולסקי.
כל המסתמך על האמור באתר זה בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.